Løsemiddel- og varmeresistente Polyamid folieposer – RECBAGS

For bruk i destillasjonsanlegg til gjenvinning av løsemiddler - og for flere andre områder.

 

DESTILLASJONSAPPARATER - FOR GJENVINNING AV LØSEMIDDLER OG ANDRE BRUKSOMRÅDER

Enkel uttak av destillasjonsrestene
Gjennom destillasjon kan man på mange områder gjenvinne og bruke løsemiddler på nytt som er urene. Ved denne prosessen blir urenhetene (Harpiks, Polymere, Lakke, Oljer osv) trukket ut fra det opprinnelige løsemiddel. Da destillasjonen ikke forandrer løsemiddelets opprinnelige egenskaper, kan prosessen gjentas så ofte som man ønsker. Urenhetene kan samles direkte i engangs Folieposer - RECBAGS - og dermed tillintetgjøres på en forsvarlig måte

Som utforing for destillasjonsapparatenes kjeler gir folieposene en sikker, økonomisk og - ikke minst - en økologisk meningsfull omgang  og uttak av problematiske virkestoffer.

 

 

 

LAKKERINGSTEKNIKK - FJERNING AV PULVERRESTER

Enkel fjerning av pulverrester (fra f.eks. Overflatebeleggene)
Den krevende fjerningen av pulverstøv blir gjort mye enklere og kostnadene blir reduserte ved hjelp av bruk av våre varmeresistente folieposene.

Restpulveret fyles i posene  > smeltes ned i ovnen  > fjernes på en forsvarlig måte

I den KJEMISKE INDUSTRIEN finnes utallige bruksområder for våre varme- og løsemiddelresistente folieposer, dette gjelder også på mange andre områder  hvor det nesten ikke finnes grenser for bruken.

 

  • Varmeresistens opp til 220 grad C

  • Løsemiddelresistent

  • Tåler væske

  • Meget høy mekanisk belastning

  • Antistatisk

  • ATEX testet