Siden 1992:  OASE Ost-Asien Service & Handel GmbH

Vårt firma har siden den ble grunnlagt i år 1992 handlet med Ost-Asia. Det dreier seg om import av forskjellige produkter, først fra Taiwan og senere også China. Dermed har vi lagt grunnsteinen for et langsiktig og tillitsfull samarbeid med taiwanesiske og chinesiske virksomheter.

Fra og med årsskifte 2000 er våre aktiviteter blitt utvidet med eksport av europeiske varer til Asia. Samtidig startet vi med å dele vår kunnskap i forhold til land og menneskene - spesielt skikk og bruk i forretningslivet - i flerkulturelle seminarer.

De som samarbeider med oss kan ikke bare nyttiggjøre seg vår erfaring og viten som Asia-eksperter. De kan også dra fordel av den "godviljen" som vårt firma har skapt gjennom langvarig og pålitelig samarbeid.